Hva er forbindelsen mellom narcissisme og hevn?

Narsissisme er et bredt begrep som brukes til å beskrive en rekke ulike men relaterte psykologiske fenomener og forhold knyttet til selvlskelse og selvtillit eller, oftere, til selvbesettelse og overdreven selvbetydning. Ifølge noen psykologiske teorier, spesielt Sigmund Freuds psykoanalyse, er en viss grad av narcissisme nødvendig for en sunn psykologisk utvikling. En person som har en overdrevet følelse av selvværd, ofte referert til som en “narcissist”, er ofte ute av stand til å håndtere kritikk eller oppfattede angrep på hans selvverdighet. Et slikt individ kan bli sint på grunn av slike oppfattede angrep og kan derfor opptre i hevn. Narsissisme og hevn er derfor ofte nært forbundet, da et oppfattet angrep på narcissistens verdi kan føre til hevn.

Forholdet mellom hevn og narcissisme er komplisert, da personlighetene til narcissistiske personer kan variere drastisk. En person kan være fornærmet og kan søke hevn på grunn av en gest eller et ord som ikke engang var ment som kritikk eller som et angrep, mens en annen bare kan svare på en hengiven måte for å rette kritikk, konstruktiv eller annen. Forholdet mellom narcissisme og hevn kan også variere i forhold til metodene som brukes til hevn. Noen kan rett og slett forsøke å devaluere prestasjonene av eller for å sosialt undergrave den oppfattede angriperen, mens andre kan flyte inn i en raseri og forsøke å fysisk skade “angriperen.”

En rekke ulike psykologiske teorier gir mulige forklaringer for sammenhengen mellom narcissisme og hevnssøkende oppførsel. Freud foreslo for eksempel at de ulike tidlige traumer i barndoms seksuell utvikling var ansvarlige for narsissistiske personligheter som kunne føre til at man måtte føle et hevn for oppfattede feil. Andre teorier om narcissisme og hevn er basert på narcissistens behov for å kontrollere sitt ytre miljø så mye som mulig. Revenge er rettet mot de som forsøker å bruke denne kontrollen, og kan ses som et forsøk på å gjenopprette kontrollen.

Narkissisme og hevnssøkende atferd basert på narcissisme har en tendens til å utvikle seg fra ulike sider av et barns oppdragelse. Barn hvis foreldre ga dem overdreven ros for selv trivielle prestasjoner, har for eksempel en tendens til å håndtere kritikk dårlig og kan til og med svare dårlig på en oppfattet mangel på ros. Barn som derimot får konstant sterk kritikk, kan også finne det vanskelig å håndtere kritikk som voksne og vil trolig oppleve angrep i tilfeldige kommentarer eller til og med i komplimenter. Slike individer kan bruke hevn som et verktøy for å gjenopprette selvverdighet og å re-assert deres kontroll over deres omgivelser.